ขอเชิญร่วมส่งเสริมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ภาพสวย ข่าวสาร กิจกรรมสตรีในชุมชนคริสตจักรของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์..ส่งข้อมูลที่เมนูเว็บฯ "ติดต่อเรา" หรือทาง Facebook ของเราได้..ขอบคุณค่ะ..

นโยบาย

พันธกิจและนโยบายของเราคือ..

พันธกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของเราคือ..


Vision  วิสัยทัศน์ สตรีแบ๊บติสต์
"ส่งเสริมสตรีคริสเตียนแบ๊บติสต์ไทย รับใช้พระเจ้าตามของประทานที่ได้รับ"

MISSION พันธกิจ สตรีแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
เข้าใจ -      สร้างความมั่นใจ ภูมิใจในของประทานที่มี
เข้าถึง - หนุนใจ ส่งเสริม ให้มีใจพร้อมร่วมงานรับใช้ในคริสตจักร
พัฒนา - ฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะ กล้าที่จะถ่ายทอดวิชา พัฒนาความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น